This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Psykologi, pedagogik och Socialpedagogik

Ämnesguiden för psykologi, pedagogik​ och socialpedagogik

Tillstånd finns för samtliga bilder på denna ämnesguide.

I den här guiden kan du hitta råd och tips kring de resurser som biblioteket erbjuder dig! 

Frågor? Välkommen att höra av dig!MIK-ekologin - en del av din vardag 

 

Hur hittar jag min bok? 

I biblioteket hittar du en mängd tryckta böcker. Vi tillämpar hyllplacering efter det internationella systemet Dewey vilket betyder att böcker står i nummerordning. Ju fler siffror hyllplaceringen har desto mer specificerat är ämnet.  Men  tänk  på att det finns  även  många   elektroniska   böcker som du hittar via Bibliotekets söktjänst.

Exempel:

Hylla 150 -  Psykologi (Allmän)

           155.2 Personlighetspsykologi

Hylla 300 - Samhällsvetenskaper

           360 - Sociala problem och sociala tjänster

            362.3085 - Personer med psykisk utvecklingsstörning - social omsorg

Hylla 658 -  Allmän företagsledning

          658.4 - Verkställande ledning (delvis även arbetsorganisation, intern organisation, work teams mm)

           658.42 - Kommunikation

Lär dig med en film

Vi på biblioteket har gjort några filmer för att underlätta din informationssökning. Kanske svarar någon av filmerna mot ditt behov.

Bibliotekets söktjänst

Söktjänsten Primo

I Primo kan du samtidigt söka efter böcker, artiklar, uppsatser och annat i både tryckt och elektronisk form. Du söker bland bibliotekets samlingar, det som finns i bokkatalogen och innehållet i våra databaser, det vill säga bland fulltextartiklarna. 

Undervisning i informationssökning

Bibliotekets kurser i informationssökning

Biblioteket ger kurser i informationsökning för studenter vid Högskolan Väst. Målsättningen för bibliotekets undervisning är att förse studenten med en akademisk informationskunnighet som är lämplig med hänsyn till aktuell studienivå.

I begreppet informationskunnighet ryms förmågan att söka och källkritiskt värdera information, samt att effektivt kunna integrera informationshantering med studieuppgifter. Kurserna bokas av ansvarig lärare med kontaktbibliotekarien för ämnet.

E-böcker inom psykologi & Socialpedagogik

Kontakta biblioteket

Ring till biblioteket: 0520 - 22 34 10
E-post: bibliotek@hv.se

Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar