This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Upphovsrätt

Upphovsrättslagen

1960 kom en lag som ger den som skapat ett verk rätt att själv bestämma hur det ska användas. Samtliga upphovsmän, oavsett nationalitet, får således samma skydd och, till skillnad från när man ansöker om patent, krävs ingen formell ansökan för att få det upphovsrättsliga skyddet. Rätten att kopiera sidor ur upphovsrättsligt skyddade verk är mycket begränsad.

Upphovsman och verkshöjd

Upphovsman är den som har gjort ett originellt eller personligt verk. Det kan vara att man skrivit en bok, utvecklat dataprogram, tagit ett foto, skrivit ett musikstycke eller målat en tavla.

Det krävs ingen formell registrering för att få detta skydd, men verket måste ha verkshöjd, vilket innebär att verkets konstnärliga och personliga utseende bedömts.Termen är ”originality”. Det ska alltså vara så särskiljande att två personer inte kan skapa samma produkt. Det är ett svårt område och man bör utgå från att allt har verkshöjd. 

Skyddstid

Ett verk är, enligt upphovsrättslagen, skyddat 70 år efter upphovsmannens död. Om verket har fler upphovsmän är det skyddat 70 år efter den siste upphovsmannens död. Symbolen för copyright, ©, kan fungera som påminnelse om att ett verk är skyddat, men har ingen rättslig verkan i Sverige.Upphovsrättslagen ska tolkas restriktivt. Finns ingen inskränkning i upphovsmannens ensamrätt, krävs rättsinnehavarens tillstånd.

Ekonomisk och ideell rätt

Upphovsrätten består av:

  • den idella rätten, d v s rätten att bli namngiven i samband med att verket används och rätten att motsätta sig att verket ändras. Denna rättighet kan inte säljas eller ärvas. Om någon använder delar av ett verk och på något sätt kränker upphovsmannen, kan denne kräva skadestånd.
  • den ekonomiska rätten (förfoganderätten), d v s rätten att kopiera verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen själv får till exempel göra om det ursprungliga verket och får även publicera det var han eller hon vill. Rättigheten kan säljas/överlåtas. Det är denna del som man "lever på".

Begränsningar

Upphovsmannen har inte obegränsad ensamrätt till sitt verk. Det finns undantag som begränsar ensamrätten. Här görs en avvägning mellan upphovsmannens och samhällets intresse.

Upphovsrätten gäller inte:

  • Grundlagar
  • Beslut av myndigheter
  • Yttrande av svenska myndigheter

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.