This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Omvårdnad

Vad är en databas?

En databas är en samling information som organiserats på ett sådant sätt att det är enkelt att söka efter och hämta information. Biblioteket på Högskolan Väst abbonnerar på en mängd databaser och för att förenkla har vi här samlat de databaser som är mest relevanta för er inom omvårdnad.

Hade vi inte haft dessa databaser hade vi troligen hittat oss själva ståendes vid papperstidskrifterna, bläddrandes efter något vi inte riktigt vet var det finns. Alternativet hade varit att söka fram de relevanta tidskrifternas hemsidor och där söka artiklar. Databaserna gör det enklare och besparar oss mycket tid.

Vi rekommenderar dig starkt att använda Google Chrome eller Mozilla Firefox. Safari fungerar om du söker på en Mac/Ipad. Internet Explorer tenderar att ställa till det då den sökmotorn inte utvecklas längre.

Ämnesspecifika databaser

För sjuksköterskestudenter rekommenderas Cinahl och PubMed i första hand.

För studenter på programmet Socialpsykiatrisk vård rekommenderas Proquest (med databaserna PsycArticles, PsycInfo, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts) samt Cinahl och PubMed

Men, låt ditt ämne avgöra!

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.