This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Omvårdnad

Informationssökningsprocessen

Informationssökningsrocessen har ingen btydlig örjan eller slut, man får ofta börja om eller ändra sin utgångspunkt.Men, en grund för hur man forskar kan se ut så här:

  • Söka redan befintlig kunskap - för att senare hitta den nya
  • Skapa en forskningsfråga/problemformulering
  • Bestämma hur forskningsfrågan ska besvaras, vilken metod ska användas
  • Systematiskt samla in material för att besvara forskningsfrågan
  • Bearbeta och analysera materialet
  • Redovisa och rapportera svaret på forskningsfrågan
 

Sökteknik

Tips på hur du kan göra bättre sökningar!

Trunkering - skriv ordstammen och trunkera med *, nurs* ger både nurse och Nursing

Frassökning - skriv citationstecken " " kring flera ord om du vill söka på ett begrepp, "transcultural nursing"

Fältsökning - välj fält, författare AU Author, titel TI Title, sammanfattning AB Abstract

Booleska operatorer - sök med AND, OR eller NOT

Checklista för sökstrategier

Universitetsbiblioteket på Karolinska Institutet (KIB) har en checklista för sökstrategier. Den innehåller många bra frågor en kan ställa sig när det handlar om de sökningar som gjorts. 

Checklista för sökstrategier

Primär- och sekundärkällor

Primärkällor är en ursprungskälla som bygger på forskning och publiceras vanligtvis i artiklar och avhandlingar. Texterna bygger på empiriska studier samt literature reviews – litteraturöversikter.

Sekundärkällor är till exempel läroböcker, det vill säga kunskapssammanställningar där sammanfattningar och tolkningar gjorts av en författare/redaktör.

 

Källkritik

Ska du tro på allt du läser? Hur värderar du bäst en webbsidas information? Vad behöver du tänka på innan du beslutar dig för att använda någons idéer och forskning?

Vill du träna upp din källkritiska förmåga finns mer information här

Sök avhandlingar i Libris

I Libris kan du söka efter avhandlingar inom omvårdnad. Avhandlingarna består oftast av vetenskapliga artiklar som du kan använda i din uppsats.

Sök i LIBRIS

Fler sökvägar

Resurser från NU-biblioteket Västra Götalandsregionen

Omvårdnadsteoretiker

Evidensbaserad omvårdnad

Intressanta länkar om du vill veta mer om evidensbaserad omvårdnad

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.