This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Omvårdnad

Sökord och ämnesord, vad är skillnaden?

Sökord = vilka ord som helst

Ämnesord = ord som beskriver innehållet i till exempel en vetenskaplig artikel eller annat dokument. Ämnesord är specifika för varje enskild databas men det finns många likheter. Att söka med ämnesord gör att du med större sannoliket hittar de artiklar som handlar om samma sak. Men! Det kräver att det finns ett ämnesord som fångar in det du vill hitta.

Ämnesord i Cinahl heter Cinahl headings, i PubMed kallas de MeSH-termer och i Proquest heter de SU.Exact.

För information om hur du söker fram ämnesord i Cinahl, PubMed och Proquest - titta i Sökvägledningarna!

Termer för upplevelser och bemötande

Karolinska Institutets Bibliotek har utarbetat en lista över användbara sökord i Cinahl, PubMed och SweMed+.

 

Översättning

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.