This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Omvårdnad

Vetenskapliga artiklar

Vadå vetenskapliga artiklar? Jo, det mesta av all vetenskaplig forskning presenteras i vetenskapliga artiklar.

På denna sida hittar du information om hur du kan känna igen en vetenskaplig artikel, kolla på några filmer och så tipsar vi om DOI-nummer, ett av flera sätt att söka fram artikelreferenser.

Moment i en vetenskaplig artikel

En vetenskaplig artikel innehåller följande moment:

Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.
Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.
Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.
Resultat - här presenteras forskningsresultatet i löpande text och eventuellt med tabeller, diagram och figurer.
Diskussion - i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.
Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

Att läsa en vetenskaplig artikel

Hur får jag tag på artiklarna?


Ofta finns artiklar du sökt fram i fulltext i någon av våra databaser. I dessa fall hittar du en Pdf-fil eller en bild med "Get from University West". Klicka på en av dem! Ibland finns tidskriften i pappersform i biblioteket då får du kopiera artikeln eller sitta i biblioteket och läsa. Om du inte hittar artikeln i fulltext eller i papper kan du söka din artikel i Google Scholar.

Finns artikeln inte i Google Scholar kan du beställa den via Libris Fjärrlån eller på bibliotekets webbplats. Att beställa artiklar kostar fyrtio kronor för dig som student.

 

Peer review - single blind / double blind

Peer review är ett sorts bedömningssystem där man mäter artiklars kvalité utifrån innehåll och grad av vetenskaplighet.

Vid Single blind peer review vet inte författaren vem som läser dennes text. 

Vid Double blind peer review vet inte författaren vem som läser dennes text och granskaren vet inte vems text denne läser.

När du har en artikel du vill kolla upp

- gå till tidskriftens webbsida, ofta länkas du dit via sidan du hittat fulltexten på

- du kan också hitta länk till tidskriftens webbsida via databasen Ulrichsweb som finns i vår databaslista 

- sök efter Author guidelines, det kan heta annat

- sök på sidan, mha Ctrl F, peer review / single blind / double blind, för att läsa dig till hur tidskriften jobbar med sin reviewprocess

DOI nummer

DOI-nummer, Digital Object Identifier, är ett unikt nummer för varje tidskriftsartikel. Har du en referens med DOI-nr kan du klistra in det i förslagsvis Google Scholar för att förhoppningsvis få fram fulltext. 

I Cinahl hittar du DOI-nummer om du klickar på Cite i högermarginalen på artikelsidan. 

Exempel:
Arman, M., Hammarqvist, A., & Rehnsfeldt, A. (2011). Burnout as an existential deficiency - lived experiences of burnout sufferers. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 25(2), 294-302. Doi 10.1111/j.1471-6712.2010.00825.x

Ta alltid med DOI-nummer i din referenslista om det finns. Det underlättar för den som snabbt vill hitta artikeln. Finns inget Doi-nummer vid artikeln är det ingen idé att leta.

Om du har ett doi-nummer som ser ut  som en länk https://doi-org.ezproxy.server.hv.se/10.5205/1981-8963-v12i11a236687p2961-2968-2018 ändrar du den genom att ta bort allt utom doi och numret efter ...hv.se/. Det är bara ni studenter och vi personal på högskolan som kommer åt artikeln med hjälp av denna länk. 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.