This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Omvårdnad

Systematisk sökning av vetenskapliga artiklar till c-uppsats

Denna sida har fokus på systematisk sökning inför c-uppsatsskrivandet, så är du student och ska skriva c-uppsats är det här du kan hitta stöd. Saknar du något så hör av dig!

Jessica Thorn, kontaktbibliotekarie jessica.thorn@hv.se 

Vad innebär systematisk sökning?

En systematisk sökning har som mål att få med alla relevanta studier och samtidigt få med så få icke-relevanta studier som möjligt.

Det ställer höga krav både på din sökstrategi, dvs val av sökbegrepp och hur du bygger din sökning, och på dokumentation av sökningen.

Transparens och reproducerbarhet ska prägla arbetssättet, dvs att läsaren ska förstå vad du gjort och hur du tänkt när du genomfört dina systematiska sökningar.

Praktiskt går det till så här:

  1. Sök fram ett ord i taget
  2. Kombinera orden
  3. Begränsa sökningen
  4. Läs titlar
  5. Läs abstract
  6. Läs artiklar
  7. Välj de artiklar som passar till syftet

Litteraturstudie eller litteraturöversikt?

Litteraturbaserad studie - att fördjupa förståelsen för ett fenomen som har med patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov att göra. Analys av kvalitativa studier.

Litteraturöversikt - att kartlägga kunskapsområdet inom ett visst fält. Analys av kvantitativa och kvalitativa studier.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.