This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Ekonomi

Undervisning i informationskunnighet

Bibliotekets kurser i informationssökning

Högskolebiblioteket ger kurser i informationssökning för högskolans studenter. Målsättningen för denna undervisning är att varje student i enlighet med Högskolelagen kap 1 8§ (1992:1434) ska uppnå ett akademiskt förhållningssätt till medie- och informationskunnighet som är relaterat till aktuell studienivå och som ska ligga till grund för det livslånga lärandet.

Hitta bra sökord

 INNAN du börjar söka är det viktigt att ha relevanta och rätt stavade sökord. Använd

  • uppslagsverk och lexikon
  • litteraturen i ämnet, framför allt kurslitteraturen (kolla hur den är indexerad i t ex LIBRIS)

MEDAN du söker  tänk på att använda

  • synonymer, förkortningar och besläktade ord
  • databasernas hjälptexter

 

Söktekniker

All informationssökning utspelar sig mellan polerna bredda och begränsa med hjälp av olika söktekniker. De vanligaste är

  • trunkering
  • frassökning
  • booleska operatorer, klicka på länken nedan för illustration

Moment i en vetenskaplig artikel

En vetenskaplig artikel innehåller för det mesta följande moment:

Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.
Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.
Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.
Resultat - här presenteras forskningsresultatet i löpande text och eventuellt med tabeller, diagram och figurer.
Diskussion - i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.
Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

OBSERVERA! Vilka moment som finns med beror på vilken typ av artikel det är - se till struktur och innehåll!

Tips och trick

   

SÖKTERMER I KORTFORM

Du kan minimera risken att stava fel och få onödiga felträffar genom att använda olika förkortningar. Dessa är smidiga att använda men tänk på att man missar artiklar där författarna/forskarna valt att enbart använda sig av den utskrivna formen!

Exempel:  SMEs = Small and medium-sized enterprises

Klicka på länken för att få fler exempel på söktermer i kortform. Tipsa oss gärna!

Företagsekonomi - Uppsatsanvisningar

Här hittar du anvisningar och bedömningskriterier för ditt uppsatsskrivande i företagsekonomi, liksom för opposition och försvar av uppsatser.

Öppna lärresurser

Här hittar du fritt undervisnings- och studiematerial om studieteknik, akademiskt skrivande, skriva uppsats m.m.

Självständigt skrivande

Ofta händer det att man som student inte riktigt vågar visa på sina egna åsikter och tankar kring en text. Det är tyvärr ett missförstånd eftersom det är viktigt att kunna såväl argumentera som göra egna ställningstaganden i en uppsats. Här kommer några tips om vad man kan tänka på!

Var först och främst noga med att skilja på vad som är dina egna ord och vad någon annan sagt eller skrivit. Se till att ditt eget sätt att se på ämnet kommer fram i din text. 

  • Våga gå i dialog med texten! Det innebär att du t ex utvecklar, klargör, utvidgar resonemang samt kopplar personliga erfarenheter till det som förts fram i det du läst. 
  • Tala om vilka poänger just du tycker att författaren har med sin text 
  • Lyft även upp vad du har för syfte med DIN text

 

Här nedan finner du några tips på böcker som tar upp olika aspekter av skrivande. 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.