This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Referencing

General

Laws and statues and the Bible are examples of texts that are so common that it is not necessary to include them in the list of references.

Textual reference

Swedish laws and regulations are collected in SFS (Svensk författningssamling). When you refer to a statute, you shall not state publication year and page, but the law and paragraph number. In the text you write:

  • Enligt 1 kap. 9 § i Högskolelagen (SFS 1992:1434) skall den grundläggande högskoleutbildningen "ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser".

Another common statute book in Sweden is SOSFS (Socialstyrelsens författningssamling). In the text you write:

  • Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) skall det av rutinerna framgå hur " hur huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samarbeta i samband med egenvård..."

Many laws have names such as PuL (Personuppgiftslagen) or SoL (Socialtjänstlagen). Use these names, but always state the SFS-number or the SOSFS number in brackets.

  • Syftet med PuL (Personuppgiftslagen SFS 1998:204) är att "skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter".

Fulltext laws and statute
Most laws and statues are available in fulltext on the internet. As the electronic version of the statutes may contain errors, you should always check the printed version.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.