This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Referencing

List of references

The list of references is placed at the end of your report or thesis, but before possible enclosures. The references should be in alphabetical order.

To make the reference list clear and easy to read, you may choose to have a empty row or hanging indention between your references:

List of references with empty row

Empty row between the references:

Blyth, Mark (2001). The transformation of the Swedish model : economic ideas, distributional conflict, and institutional change. [Elektronisk] World politics, vol. 54:1, s. 1-26. Tillgänglig: MUSE. [2011-11-08].

Carlund, Maria & Backhouse, Björn (2010). Den oreglerade budgivningen: fortsatt upphov till komplikationer med nya lagförslaget? [Elektronisk]. Trollhättan: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap (Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hp). Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-2587

Dahlgaard, Su Mi Park & Dahlgaard, Jens J. (red.) (2001). Building people and organisational excellence. Proceedings of the 4th International QMOD Conference, Linköpings universitet 12-14 September, 2001, Sweden.

Egidius, Henry (2002). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. 6. rev. uppl. Lund: Studentlitteratur.

FASB (Financial Accounting Standards Board) (2001). Accounting standards : original pronouncements. Ed. 2001/2002. Vol. 2,  FASB statements of standards 101-140. Stamford, Conn.: FASB.

Framtidsplan Öp10 Munkedal. Del II: Allmänna intressebilder. Översiktsplan 2010 för Munkedalskommun (2010) [Elektronisk]. Munkedal: Munkedals Kommun. Tillgänglig: http://www.munkedal.se / Bygga och  bo / Samhällsplanering / Översiktsplan 2010 [2011-11-11].

Fredriksdotter Larson, Ewa (2001). Hur ofta fattar du beslut? : om målbilder och beslut hos företagare och chefer. Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa. (Arbetsrapport/Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, 01:2)

Herman, Margareta & Nilsson, Lena (2009) "Det är upp till er hur det ska bli...": att följa en renoveringsprocess i skolmiljö. [Elektronisk]. Trollhättan: Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur. (Forskningsrapport / Högskolan Väst 2009:02). Tillgänglig:< http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-2021>[2011-10-14].

List of references with hanging indention

Hanging indention between your references:

Blyth, Mark (2001). The transformation for the Swedish model:

economic ideas, distributional conflict, and institutional

change. [Elektronisk] World politics, vol. 54:1, p. 1-26.

Tillgänglig: MUSE. [2005-01-31]

Winch,  

Gordon et al. (2011). Cross-Literacy: reading, writing and

childrens's literature. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.

:

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.