This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Psykologi, pedagogik och Socialpedagogik

Välkommen till ämnesguiden för psykologi, pedagogik​, socialpedagogik och sociologi

 

I den här guiden kan du hitta råd och tips kring de resurser som biblioteket erbjuder dig! 

Hur hittar jag min bok? 

I biblioteket hittar du en mängd tryckta böcker som placeras i nummerordning. Hyllplacering sker enligt det internationella systemet Dewey Ju fler siffror hyllplaceringen har desto mer specificerat är ämnet.  Men  tänk  på att det finns  även  många   elektroniska   böcker som du hittar via Bibliotekets söktjänst.

Böcker märkta med röd etikett är kursböcker som får läsas på biblioteket.

Exempel:

Hylla 150 -  Psykologi (Allmän)
         155.2 Personlighetspsykologi

Hylla 300 - Samhällsvetenskap
         360 - Sociala problem och sociala tjänster
         362.3085 - Personer med psykisk utvecklingsstörning - social omsorg

Hylla 658 -  Allmän företagsledning
         658.4 - Verkställande ledning (även arbetsorganisation, intern organisation, work teams mm)
         658.42 - Kommunikation

Bibliotekets söktjänst

Söktjänsten Bibliotekets sök

I discoverytjänsten Bibliotekets sök kan du samtidigt söka efter böcker, artiklar, uppsatser och annat i både tryckt och elektronisk form. Du söker bland bibliotekets samlingar, det som finns i bokkatalogen och innehållet i våra databaser, det vill säga bland fulltextartiklarna. 

Undervisning i informationssökning

Bibliotekets kurser i informationssökning

Biblioteket ger kurser i informationsökning för studenter vid Högskolan Väst. Målsättningen för bibliotekets undervisning är att förse studenten med en akademisk informationskunnighet som är lämplig med hänsyn till aktuell studienivå.

I begreppet informationskunnighet ryms förmågan att söka och källkritiskt värdera information, samt att effektivt kunna integrera informationshantering med studieuppgifter. Kurserna bokas av ansvarig lärare med kontaktbibliotekarien för ämnet.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.